Contact en Boekingen

   

Bent u geïntresseerd in een optreden door Morava of heeft u vragen neem dan contact op met onze voorzitter
Frank Riet Meijer 06-30719966

Mailen kan ook:

Frank Rietmeijer: tilburry@home.nl

Samenstelling bestuur:

Voorzitter

Frank Rietmeijer
Penningmeester Peter Goos
Secretaris vacature
Webmaster webmaster Frans van Dijk
Kapelmeester Harrie Horsten
Volg ons ook op